Eğitim Öğretim Hakkında

Felsefe Bölümü, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde 2012 yılında kurulmuştur. Felsefe Bölümü’nü başarıyla tamamlayanlar, “Felsefe” alanında lisans diplomasına sahip olurlar.

Felsefe bölümünde verilen derslerde, İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Modern Dönem ve Çağdaş Dönem felsefeleri başlangıcından itibaren geçirdikleri tüm oluşum ve gelişim evreleri içerisinde değerlendirilmekte, farklı coğrafyalarda üretilmiş çeşitli felsefi sistemler karşılaştırmalı olarak işlenmekte ve ilk anından itibaren felsefe yapmanın sistematik temsilcilerine ve onların görüşlerine dair bilgiler verilmektedir.

Program, temel alan derslerine ek olarak ileri sınıflarda farklı alanlarda ve fakültenin diğer bölümlerinden seçmeli derslerle öğrencinin kendisini geliştirmesine ve belirlediği bir alanda uzmanlaşmasına da imkân vermektedir. Bu çerçevede lisans programının amacı, felsefe tarihinin dönemlerini, özelliklerini ve başlıca filozoflarını ve onların felsefi sistemlerini bilen ve bunları, felsefenin hem kendi alt şubeleriyle, hem de farklı coğrafyalarda icra edilmiş felsefi faaliyetlerle karşılaştırmalı olarak inceleyebilen; felsefe tarihini günümüz araştırma ve inceleme yöntemleri ışığında tahlil edebilen, ürettiği bilgiyi dünyanın her yerine iletebilen, uluslararası standartlarda yayına dönüştürebilen, çağdaş ve yaratıcı bakış açısına sahip araştırmacılar ve bilim insanları yetiştirmektir.

Bölüm dersleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Menüyü Kapat