Programın Amacı

Lisans programının amacı, felsefe tarihinin dönemlerini, özelliklerini ve başlıca filozoflarını ve onların felsefi sistemlerini bilen ve bunları, felsefenin hem kendi alt şubeleriyle, hem de farklı coğrafyalarda icra edilmiş felsefi faaliyetlerle karşılaştırmalı olarak inceleyebilen; felsefe tarihini günümüz araştırma ve inceleme yöntemleri ışığında tahlil edebilen, ürettiği bilgiyi dünyanın her yerine iletebilen, uluslararası standartlarda yayına dönüştürebilen, çağdaş ve yaratıcı bakış açısına sahip araştırmacılar ve bilim insanları yetiştirmektir.

Menüyü Kapat