Misyon-Vizyon

Misyon

Bölümümüz, ulusal ve uluslararası kültürel birikimi inter-disiplinler işbirliği perspektifiyle ele alıp eleştirel bir tutumla değerlendiren, elde edilen sonuçları felsefi bir bakış açısıyla yorumlayan, toplumla paylaşan, dünya ve ülke  sorunları karşısında duyarlı öğrenciler yetiştiren bir kurumdur.

Vizyon

Bölümümüzün amacı, misyonuna uygun bir şekilde çağımızın bilimsel, teknolojik ve toplumsal gelişmelerini teorik bir çerçevede ele almak; bunların yol açtığı ahlaki, siyasi ve hukuki sorunların sonuçlarını irdelemek ve yeni çözümler üretmek; öğretim elemanı ve öğrenci temelinde ulusal ve uluslararası boyutta, üniversitelerle çok çeşitli ve çok boyutlu etkinlikler çerçevesinde işbirliğine gitmektir.

Menüyü Kapat